Kwaliteiten inzetten

 

Mensen met bijvoorbeeld een WSW, Wajong, Wia of bijstandsuitkering zetten we in hun kracht omdat we vanuit kansen en mogelijkheden werken en niet uitgaan van de beperking die iemand heeft. Wij geloven er in dat iedere mens kwaliteiten heeft en willen de kansen realiseren om de juiste werkomgeving te vinden om daar  te kunnen schitteren. We helpen hen patronen die belemmerend werken te herkennen en erkennen om deze vervolgens te doorbreken. Hierdoor ontwikkelt de intrinsieke motivatie. Gevolg is dat de persoon, hoe klein dan ook, het gevoel krijgt zelf weer de regie te hebben over zijn of haar loopbaan. De vervolgstap naar een passende baan die duurzaam is kan hierdoor sneller gemaakt worden. We begeleiden de persoon in het juiste tempo naar een reguliere baan bij een betrokken werkgever.

 

Socialer ondernemen en een arbeidsmarkt en samenleving waar iedereen welkom is, is het logische gevolg……

 

Serviceclubs zoals de Lions, Rotary en Soroptimisten kunnen op veel manieren bijdragen. De leden zijn veelal sociaal betrokken en ze bieden een uitgebreid netwerk van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en organisaties: mogelijke werkplekken. Daarnaast hebben ze een stuk levenservaring, dat kan helpen om de professionele organisaties te ondersteunen in het arbeidsintensieve traject van de intake, het aanboren van de kwaliteit en kracht op weg naar een passende werkplek.

Wie is er online

We hebben 45 gasten en geen leden online