Einde aan de Roofeconomie

 

Oorzaak kredietcrisis: Geldspeculatie en de Media

Beleggen

Geldspeculatie destabiliseert de samenleving zoals de kredietcrisis maar ook de Internethype begin jaren 2000 of de tulpenmanie uit de Gouden Eeuw aantoonden.  Er is te veel geld in de samenleving. Mensen en pensioenfondsen moeten sparen/beleggen voor de oude dag. Er is meer aanbod van geld (werkende mensen) dan vraag (gepensioneerden) om in de reële economie te investeren. De spaarrente staat nu op vrijwel 0%. Het wordt dan ook zeer verleidelijk  om in aandelenkoersen of afgeleide producten te beleggen. Zij gaan op de lange termijn zogenaamd immers altijd omhoog. Men vergeet dat er  twee zelf koers opdrijvende mechanismen zijn. Opkomende bedrijven verdrijven de krimpende bedrijven uit de indices (bijv. het AEX-aandelenmandje) waardoor indices een te rooskleurig beeld bieden van de gemiddelde koersontwikkeling. Daarnaast is er geld te veel (meer werkende dan rentenierende/gepensioneerde mensen) dat ergens naar toe moet en het hoogste "rendement" wil en het beleggen in aandelen verwordt zo tot het meedoen in een piramidespel. Zie de Internet-bubble uit begin 21ste eeuw. Nu de vergrijzing toeneemt en de koersen door een economische crisis of andere dreiging dalen komt het punt echter snel dichterbij dat er netto geld de markt zal gaan verlaten met een verdere vrije koersval tot gevolg. Daarnaast krijgen we de oplopende maatschappelijke rekening van het roofkapitalisme gepresenteerd, waardoor steeds minder geld overblijft voor beleggen. Neem alcohol en #Heineken 1 euro netto dividenduitkering aan de aandeelhouders kost de maatschappij € 150. Zie het artikel over de Preventieve Toegevoegde Waarde 

Beurzen zijn er niet voor de consumenten. Consumenten zijn de prooien. Zij verliezen vooral geld aan provisies en koersmanipulaties (door Ken Lay, Enron, van der Hoeven (AH), etc. ) en misleidende informatie uit de media en van de zogenaamde analisten. Het is onbegrijpelijk hoeveel nieuwswaarde de dagelijkse schommelingen van de beurskoersen hebben.  Een Amerikaanse professor (Prof. M. Peleg, Amherst, Ma) heeft vorige eeuw al aangetoond dat deze schommelingen random, puur toeval zijn. De een dag heb je drie goede nieuwtjes en de andere dag twee slechte. Als je de ene dag 3 keer vaker rood draait in het casino is toch ook geen nieuws. Het beleggen is verworden tot gokken (day trading, opties) waar de media zich dan ook nog op storten en door negatieve publiciteit bedrijven zoals Fortis de nek omdraaien. NB wwn aap, een gorilla heeft al 12 uit 13 keer de index verslagen omdat hij niet i.t.t. beleggers beïnvloed wordt door deze media. Prof. M. Peleg heeft zelfs uitgerekend dat een grote koersuitslag zoals in 1987 op Zwarte Maandag nog steeds door louter een samenlopp van random fluctuaties verklaard kon worden. Nobelprijswinnaar Economie en psycholoog Daniel Kahneman heeft fijntjes uitgerekend dat "grote" financieel deskundigen geen enkele invloed hebben op hun prestaties (r=0.01), terwijl ze door een selectief geheugen denken van wel. Actieve particuliere beleggers scoren negatief.

Micha Peleg  

Beleggers en pensioenfondsen daar boven op kunnen ook geld verliezen vaak aan het (perverse) beloningssysteem met bench-marks voor vermogensbeheerders. Sommige vermogensbeheerders verdienen altijd, als zij maar met een of twee van hun 10 fondsen winst maken. Zij verdienen namelijk geld op deze veelal randomfluctuaties (een kansspel) van de  koersen van hun fondsen. Voor hun vaak een roulette zonder nieten, ze ontvangen namelijk bij extra winst voor hun klant een soort kansspelbelasting van 20% op de koerswinst. Zij verliezen immers niets bij verlies van hun klant en krijgen 20% van de bovengemiddelde vermogenswinst van elk fonds, ook als het nettoresultaat van al hun fondsen dus gewoon negatief is. Bij roulette spelen houdt de bank maar een kleine 3%. Te begrijpen dat criminelen daar liever hun zwarte geld willen en (van de staat) mogen witwassen.

Het is moeilijk om geen droge ogen te houden als de woordvoerder van het ABP Harmen Geers in Trouw op  7 november 2014 doodleuk beweerde dat het gerechtvaardigd is dat 25% van de jaarlijkse inleg naar vermogensbeheerkosten = €1300 per deelnemer gaat. De pensioenen worden al jaren niet meer gecorrigeerd voor de inflatie en dat moet de werkelijke vergrijzingsimplosie nog komen terwijl de schoorstenen van de vermogensbeheerders blijven roken

Aanpak aandelenspeculatie

Het dagelijks beleggen in aandelen is gokken op random fluctuaties en valt dus onder de wet op kansspelen en kan dus direct juridisch worden gestopt. Daarnaast wordt de gewone belegger gemanipuleerd door informatie van analisten en uit de media. Het zou veel beter zijn de handel in aandelen te beperken tot een periode van bijvoorbeeld een week na het uitkomen van betrouwbare transparante kwartaalcijfers. Men kan de publicatie van deze kwartaalcijfers spreiden. Week 1 de voedingsindustrie, week 2 de petrochemische industrie, etc. 

Een alternatief voor aandelenkoersen zou  de koppeling kunnen zijn aan een voortschrijdend gemiddelde dividend over drie jaar. De prijs van een aandeel  wordt dan ± 20 x de dividenduitkering.  Na uitkomst van een kwartaalcijfer kan er een week gehandeld worden tegen de nieuwe prijzen. Verkoop van aandelen kan pas drie maanden na aankoop. Een bedrijf kan eenvoudig nieuwe aandelen uitgeven, mits het dividend en dus de prijs van de oude aandelen gegarandeerd worden. Risicokapitaal voor starters zou van nationale en particuliere investeringsbanken kunnen worden gekregen. Er gaat nu al veel overheidssubsidie naar nieuwe initiatieven en starters. Dat kan dan via hetzelfde loket.

Inflatie

Inflatie wordt gezien als een feit, evenzo de automatische inflatiecorrectie. Schommelingen in grondstofprijzen worden meestal veroorzaakt door tijdelijke seizoensschaarste  en hoeven niet direct permanent in prijzen en lonen verwerkt worden. De geldhoeveelheid in een land hoeft ook niet te groeien. Als de gemiddelde prijsontwikkeling/inflatie nul is en de vermogensbelasting nul is, blijven de lonen constant behoudens promoties en periodieken en hoef je alleen een constante kleine vergoeding te krijgen op je spaarrekening.

Het kabelbedrijf REKAM (Gouda en omgeving) rekent geen inflatie door aan zijn klanten, en heeft in 20 jaar nog nooit de tarieven verhoogd. Tegenvallers worden opgevangen met efficiëntieverbetering of tijdelijk wat luxe uit een service of zorgpakket te snijden. Het tarief van de REKAM is nu 40% van de concurrentie (UPC, Casema) met minder klachten.

Niet elke prijsstijging is controleerbaar. Geen automatische prijscompensatie in de lonen maakt dat de prijzen ook niet meer zullen stijgen, tenzij een product schaars wordt. Netto zal de prijsstijging nul worden.

Rente

Een schommelende rente brengt veel onzekerheid voor zowel bedrijven als particulieren. Er kan meteen rust in de kredietcrisis worden gebracht, als de inflatiecomponent van de rente is verdwenen. Er dreigen dan geen directe faillissementen. Er moeten dan natuurlijk wel redelijke administratiekosten/constante rente  over schulden worden betaald en bovendien reële afspraken over betalingstermijnen worden gemaakt. De hoogte van de administratiekosten zullen afhankelijk zijn van het risico van de lening (zie ook het triple A systeem in het bedrijfsleven of hogere rente van tophypotheken). De risicopremie zou ook in een soort garantiefonds kunnen worden gestort net zoals in de reiswereld. De fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente vervalt wat bijvoorbeeld ook islamitische halal hypotheken mogelijk maakt.

Soort geld 

Met een gemiddelde inflatie van 0% zijn er ook geen verschillen in inflatie tussen landen en kan men overschakelen op een valuta. De toelaatbare hoeveelheid geld in een land zou in verhouding tot het eigen Bruto Nationaal Product en zijn aandeel in de wereldeconomie moeten zijn. Hier zou een rol liggen voor een “Wereldbank”. Een eerste stap naar stabilisatie zou al de koppeling van de euro, dollar en yen zijn.  Mijn voorkeur voor een wereldmunt zou uiteindelijk niet de dollar of de euro zijn maar voor de valuta uit het verleden met het mooiste geld, de gulden met fantastisch mooie bankbiljetten. Ontwikkelingslanden zouden geleidelijk extra geld kunnen ontvangen als herstelcompensatie voor de eeuwenlange plundering door vooral westerse mogendheden en multinationals. Het is nu ook wrang dat ontwikkelingslanden dokters en verplegend personeel opleiden voor het Westen. 

In de toekomst zou overgeschakeld kunnen worden naar de invoering van een smart card met een bestedingslimiet om mensen tegen zichzelf te beschermen. Deze kaart kan men ook combineren met meer functies.

Schulden

Wat is er mis met spaarzaamheid. Kinderen horen hun geld op de bank te zetten i.p.v. te moeten werken om hun mobieltje te betalen. Volwassenen raken verstrikt aan consumptie- krediet en creditcards met hun woekerrentes. Wat is er mis mee om te sparen zodat je het contant kan kopen. Voor een huis zal je een hypotheek moeten afsluiten, maar voor al het andere, dat kan meestal rustig wachten, tenzij je krediet voor de start van een eigen bedrijf nodig hebt. Overconsumptie gestimuleerd door kredietverschaffers is ook nog slecht voor het milieu.

De schulden van ontwikkelingslanden zouden verrekend kunnen worden met de herstelbetalingen van de rijke landen.

 

MENS IS KONING

De klant of mens moet weer koning worden. Het kan toch niet zijn dat trouwe spaarders zonder vooraankondiging lagere rentes bij banken krijgen dan nieuwkomers. Of verzekeraars dalende schade-uitkeringen niet doorgeven  aan hun klanten. Burgers bij klachten tegen de overheid in ondoorzichtige procedures verstrikt raken of zelfs tegen door het OM gedekte fraude aanlopen. Goedkope slagers met goedkeuring van de VWA vlees met water mogen oppompen. De voedingsindustrie van de reclamecodecommissie misleidende informatie op de verpakking mag zetten of in campagnes mag gebruiken. Jarenlange belastingbetaling niet eens garandeert dat je voldoende eten en drinken in  een zorginstelling krijgt. De brandveiligheid  tot in het absurde wordt nageleefd terwijl gevangen asielzoekers wel mogen cremeren. Onschuldige kinderen geen professionele hulp krijgen maar worden opgesloten. Professoren door de farmaceutische industrie worden betaald om onnodige psychofarmaca met gevaarlijke bijwerkingen voor kinderen en volwassenen te promoten.

Behandel iedere klant, consument, mens en kind als koning en heb respect voor de omgeving. Het is nog niet te laat. De Zondvloed  door ons harteloos roofkapitalisme komt er aan maar kan binnen 10 jaar gekeerd worden.

JC

Wie is er online

We hebben 197 gasten en geen leden online