Independent Quantitative Integral Quality/Inter Kwantitatieve Integrale Kwaliteit

IQIQ 

Op zijn Nederlands:

Inter Kwantitatieve Integrale Kwaliteit

Duurzaam lijkt sleets, maar is het tegendeel. Het gaat om “duur“ wat van waarde is, blijvend, essentie, kortom Kwaliteit en “zaam”, SAMEN in verbinding.

Koan (Zen-raadsel):

Wat is kwaliteit? Kwaliteit is liefde, aandacht, zorg in het Nu.

Samen: Alles is verbonden. Van de Big Bang, via wat zwarte Afrikanen, die op weg gingen om de wereld te koloniseren, tot wij (ik+ik+ …).

De wereld is complex en ieder heeft al moeite zijn eigen hokje op orde te houden of over de muren van het labyrint te kijken. Denkt te micro. Wat als, de muren van het labyrint transparant zouden worden en je kan de kwaliteiten van andere mensen en kennis zien liggen. Je kan ze opzoeken om samen de puzzel naar de uitgang, waar je de Nieuwe Wereld vindt, te leggen.  Je kan ook (Oude Wereld denken) kiezen om te blijven jagen in een labyrint met instortende gangen. Of je  kijkt op een dag naar boven en ziet een hemel vol kwaliteiten van mensen, kennis en kansen en je pakt simpelweg een trap en gaat de sterren plukken.

IQIQ of IKIK

1)      Onafhankelijk interdisciplinair: Ontmoetingsplaats van disciplines, anders denken, leren in netwerken te denken. De kunst van het soefistische Niet weten, je verbazen, maar wel door kennis te delen, te inspireren naar de volgende stapsteen van de oplossing te springen.

2)      Kwantitatief, 1+1 = 3? Nee, rekenen helpt bij het vinden van de uitgang van de labyrint en de tijd die ons gegeven is om bijv. Global Heating of overconsumptie te stoppen.

3)      Integraal: Denken in verbinding met het geheel, het doorbreken van hokjesdenken.

4)      Kwaliteit: Alles draait om optimalisatie, bewust zijn van kwaliteit betekent kiezen voor groeien naar meer kwaliteit. Kwaliteit is liefde voor jezelf, de ander, de wereld.

Voorbeelden van destructief hokjes, een dimensioneel denken:

1)      Een gemeente sluit een zwembad en verdient gemiddeld micro €10 per keer niet zwemmen per inwoner. Macro kost het €100,- per keer door gestegen zorgkosten, minder vitaliteit. Jan Gouka, een 86-jarige Gouwenaar, die elke dag zwom had geen pijnstillers nodig na een dikke darmkankeroperatie en was binnen twee weken  terug in het zwembad.

2)      Klassenvergroting van 24 naar 28 leerlingen geeft micro een besparing van 50 miljoen euro. Bij al is het maar een 1% lagere economische output van de minder begaafde leerling (15% van de populatie), die het kind van de rekening wordt, kost klassenvergroting macro al €600 miljoen per jaar. Bestuurders denken helaas “veilig” micro, korte termijn.

3)      Promotie van ongezonde producten/diensten. Frisdrank in de VS levert "micro denkend" $75 miljard per jaar aan omzet op. Macro is de verborgen schade door obesitas en diabetes $321 miljard, $1000 per Amerikaan en lijkt het armoedeprobleem daar zelfs oplosbaar als je alleen maar de frisdrankconsumptie beteugelt.

4)      Procter & Gamble  ontwikkelde in het verleden Sucrose Polyester  (Olestra) een synthetisch onafbreekbaar vet. Zij dachten  in een dimensie vraatzucht, het wondervet met zero calorieën zonder rekening te houden met milieu-en gezondheidseffecten.

5)      Unilever en Cargill introduceerden transvetten. Unilever in  margarines (marketing voordeel: margarines uit de koeling direct smeerbaar) zonder over de lange termijn effecten in het menselijk lichaam na te denken. In Nederland stierven uiteindelijk 1500-5000, in de VS liefst 30,000-100,000 mensen per jaar door te veel transvetten in voeding.

6)      Niet duurzame bedrijven denken in geld, macht en niet in kwaliteit. Zie het sluipenderwijs stoppen van goedkoop water, lucht en zelfs milieu vervuilend plastic in allerlei producten.

7)      Groei van Heineken goed voor de economie, aandeelhouders (pensioenfondsen)? 1 kratje Heineken levert netto 20 eurocent dividend op en 25 Euro maatschappelijke schade. Wie draaien daar voor op, vooral de zwakkeren in de samenleving, die door hun in natura polis al verstoken van de topzorg.

Wat levert Integraal denken op?

Men kan bakkeleien of een ultra-zuinige diesel met een roetfilter of een elektrische auto met milieubelastende accu het beste voor het milieu is. Het verplicht invoeren van een basispakket aan sensortechnologie in elke auto is zeker wel een veel snijdend zwaard. Auto’s worden intrinsiek veilig, geen ongelukken meer, de verzekeringspremies kunnen naar 0, overbodige veiligheidsmaatregelen zijn niet meer nodig en auto’s kunnen ook veel lichter + van biocomposiet en dus ook veel zuiniger. Met een krantje en cappuccino ’s ochtends naar je werk, in de automatische piloot naar huis na een feestje, geen files of verkeersdrempels meer. In het weekend veilig fun scheuren en €6000 winst per auto per jaar. Zou mondiaal 5-10% in CO2-productie schelen.

Een mooi voorbeeld van het win-win denken.

Het IQIQ begint als een organisch groeiend neuronaal netwerk van Integraal kwaliteitsdenken in uiteindelijk alle dimensies.  Door het win-win en in verbinding denken wordt er naar optimale oplossingen gezocht voor zowel meerderheden als minderheden, waarbij openheid en vertrouwen een enorme versnelling  van ons probleem oplossend vermogen zullen zijn. Ik geloof er stellig in  dat vrijwel al oplossingen van de grote wereldvragen 1-2  handshakes  weg zijn. Het IQIQ zou ook de stamper zijn waar bijv. studenten uit de curricula van de topuniversiteiten in modules samenkomen en elkaar kruis bestuiven, nationaal en internationaal. Een gastvrije plek voor sabbaticals van leidende hoogleraren. Een curriculum, interuniversitaire modules worden in nauwe samenwerking met de grote landelijke spelers opgezet.

Het IQIQ wordt een plek vol passie, creativiteit en zet Gouda op de kaart.

Do It IQIQ!  Or do it L.O.U.S.Y. (het Oude Denken)

Lazy, obnoxious, undermining, stupid yawning

 

Door integraal te denken en creatief je netwerk te gebruiken, liggen  oplossingen eenvoudig, simpel, voor het grijpen.

 

Wie is er online

We hebben 19 gasten en geen leden online