Gewoon Groen Gouda en Wereldwijd

Duurzame kwaliteiten en vriendenclub (m/v) “Gewoon Groen Gouda en Wereldwijd” in oprichting

Pieter ter Steeg (o.a. Lions, PUM Netherlands Senior Experts, Maak Gouda Duurzaam, Nudge)

Noot: Naam is alleen voorstel. Het hoeft niet per se een Lionsclub worden. Dat wordt een te maken afweging van de kiemgroep. Ik ben  nu nog  wel lid van de Lions en zelfs  districtsmilieucommissaris voor de grootste NGO ter wereld. Lid zijn van de Lions brengt wel een internationaal netwerk en directe herkenbaarheid mee.

“Gewoon” slaat op toegankelijk voor alle geledingen van de samenleving: man-vrouw, jong-oud, met of zonder beperking, multicultureel, rijk-arm, met/zonder baan, familie, wereldoriëntatie, seksuele geaardheid, van analfabeet tot gepromoveerd.

“Groen” of duurzaam in de brede zin van woord. Bij “duur” gaat het om zaken van waarde, blijvend, om kwaliteit. Bij “zaam” om sociaal, samen, in verbinding, vriendschap, tolerantie. Zaam slaat op samenwerking met ook andere clubs

“Gouda en Wereldwijd” Onze club is lokaal, je moet bij wijze van spreken gewoon bij elkaar binnen kunnen lopen, maar we hebben wel lijntjes met de hele wereld.

“Kwaliteiten”, GGGW wordt een serviceclub, maar niet in klassieke zin. Het accent wordt gelegd op het creatief inzetten van kwaliteiten (talenten) en passie, samen doen.  Op mijn website staan vier  voorbeelden , waar ikzelf al bij betrokken ben:

http://www.tersteegmc.nl/bedrijf/maak-gouda-duurzaam/33-global-green-gouda

Of een keer samen buiten wat doen, zoals een opruimwandeling. Of meehelpen Gouda het kloppende Groene Hart te maken, van energie zuinig tot een Erasmuspark of een bruisend Quartier Erasmianum

Kick-off Plan is om een startgroep van minimaal 5 maar liefst 10 mensen te vormen om het format, de organisatievorm en het profiel te bepalen. Diversiteit en balans zijn belangrijk. Man-vrouw 50-50, van moslim tot atheïst, van gepensioneerd tot zzp-er met ADHD, van joodse taxichauffeur tot Marokkaanse fotografe.

Kosten/contributie Zo laag mogelijk, in natura, wederzijdse diensten, naar draagkracht?

Frequentie en type bijeenkomst  Voorstel: 1x eetvergadering (restaurant of thuis, pot-luck ieder neemt wat mee), intieme huiskamervorm voor levensbericht, lunch-werkbezoek. 1x 3 maanden met andere clubs. Respect voor gebruiken andere culturen: vegetarisch, Ramadan;

Timing  Kiemgroep van 5 gevormd in september. Vinden van ouderclub oktober.

Verbinding en depolarisatie

 GGGW zet zich voor een maatschappij van verbinding en kwaliteit. Een mogelijk project zou zijn om de follow-up van een initiatief van Agnes Dinkelman in Goudate organiseren. Hoe we in deze tijd ("Je suis Charlie", Kopenhagen, IS, ... ) bruggen kunnen slaan. In het theater a/h Spui is een eerste bijeenkomst geweest van gematigde denkers uit het middenveld.

Lijst met genodigden

Expertmeeting Back to Basic ‘ na Parijs en Kopenhagen’

Onderzoek

  • Jaap Noorda, Noorda en Co, jeugdzaken en maatschappelijke vragen
  • Gerard van Oortmerssen, professor ICT en toekomst, Universiteit van Tilburg
  • Joanna Thijs, programmaleider buurtpleinen, Movactor
  • Ron van Wonderen, Verwey Jonker op dossier radicalisering

Lees meer: Verbinding en depolarisatie

(Indirect) Fundraising

GGGW zet niet in op fundraising maar op quality raising. Wil niet zeggen dat sympathieke goede doelen niet worden gepromoot, maar we hoeven zelf geen cheque te overhandigen of dat er een bepaalde opbrengst gehaald moet worden. We kunnen wel pr maken.

WakaWaka brengt veilig zonne-energie LED-licht voor de allerarmsten

WakaWaka is een social enterprise  die zich inzet om energiearmoede in de wereld te bestrijden. 1,2 miljard mensen op de wereld hebben geen toegang tot elektriciteit en gebruiken onveilige alternatieven. WakaWaka ontwikkelt eenvoudige duurzame oplossingen voor juist de allerarmste mensen aan de basis van de piramide.

WakaWaka ontwikkelt, produceert en verkoopt ‘high-tech-low-cost’ lampen en opladers op zonne-energie. De opbrengsten van de verkoop van WakaWaka producten in het westen wordt gebruikt om dezelfde producten tegen voorwaarden gratis beschikbaar te maken voor 'off-grid' gemeenschappen (= zonder elektriciteit) over de hele wereld.

Lees meer: (Indirect) Fundraising

Kwaliteiten inzetten

GGGW wil niet primair aan fundraising doen zoals serviceclubs maar door het inzetten van kwaliteiten ook sociaal een steentje bijdragen, door bijv. mee te helpen mensen met een "beperking" ook in de maatschappij de kans geven om te schitteren.

Kwaliteit versterken en werken voor 10

Bijzondere Banen (Margit van Hoeven, www.bijzonderebanen.nl ), Sterker Werk(t) (Erik van den Berg, www.sterkerwerkt.nl ) en Tienwerk (Jantien van Dijk, ) werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. We zijn op zoek naar organisaties die mensen niet uitsluiten. We zetten ons in om een organisatie het helpen een inclusieve organisatie te worden. We nemen werving en selectie uithanden, denken met hen mee passende functies te creëren, met integratie in de organisatie en beschikbare stimuleringsmaatregelen aan te wenden. We werken met en voor mensen in de samenleving die moeilijk of niet op eigen kracht werk kunnen vinden en vervolgens dat  werk kunnen behouden. 

Lees meer: Kwaliteiten inzetten

Creatieve Bewustwording

Duurzaamheid en de problemen in de wereld kunnen als een molensteen ervaren worden. Door er humor in te brengen en de kansen te schetsen, omhoog te kijken naar een sterrenhemel vol kansen, kunnen we de hemel met optimisme doorspekken en mensen lichter maken zodat ze in beweging komen.

Extra Light Gevulde Plastic Soep met Kerstbolletjes

Pitch op nationale Lionssymposium “Dwarse Denkers” 21-11-2014  van Pieter ter Steeg & Bart Punt (Lions), Heather Leslie (IVM), Janneke Pors & Max van der Sleen (IMSA). Aangepast voor Gouwestad Radio 17-12-2014

Even een toelichting “light betekent hier niet weinig calorieën”. Light heeft te maken met licht, Kerstmis, een groot feest, Kaarsjesavond, kerstlampjes en spiegelende ballen. Verlichting, spiegeling  heeft alles te maken bewustwording. Bewust geworden wil je wel een sprintje trekken en dat geldt ook voor de trouwe luisteraar. U wordt weliswaar voorlopig alleen maar zwaarder door de feestdagen, maar als u even kauwt op dit waanzinnig lekkere voorgerecht, deze extra light gevulde plastic soep met Kerstbolletjes, wordt het ondanks de volle buik echt eens tijd om op te staan. Tegen niet alleen de plastic soep die op dit kerstmenu staat, van onze nationale uitsmijter van rauwe eieren, Teeven, mogen de gemeentes uitgeprocedeerde asielzoekers ook tijdens de Kerst geen dak boven hun hoofd aanbieden.  Plus heel milieubewust: Ook geen wegwerp plastic regencape.

Lees meer: Creatieve Bewustwording

Wie is er online

We hebben 338 gasten en geen leden online