Nieuw Perspectief op de Zondvloed en Jezus

Een alternatieve Pinkstergedachte

9-11-2011

Was Jezus een historische figuur of de belofte van de toekomst en reikt de Bijbel verder dan de horizon?

(Vergelijkbare vragen kunnen overigens ook gesteld worden voor andere mythische figuren en religieuze werken van alle godsdienten.)

Einstein stelde al dat tijd relatief is. Hoe absoluut is de tijd(-sbalk)in de Bijbel? Een goddelijke entiteit. heeft een onvoorstelbaar logisch universum geschapen, dat tot .. decimalen achter de komma goed is uitgerekend. Heeft deze entiteit via een hoger bewustzijn nog sturing op zijn schepping?

Terug naar eerst de Bijbel. Er lijkt een discrepantie te zijn tussen de logica van het heelal en bijvoorbeeld het realisme van het verhaal over de Ark van Noach en de Zondvloed? Er was immers nooit zo veel water op aarde dat de berg Ararat kon onderstromen en het is onvoorstelbaar dat alle bekende dieren op aarde überhaupt in een boot met een beperkte personeelsbezetting en zonder klimaatregeling gedurende lange tijd in leven konden worden gehouden. Dus alleen een fabel met een moraal of een verhaal met een dubbele bodem?

Landde die Ark van Noach toen of nu, anno 2011? Op 9 juni 2011 liggen er namelijk zowel replica-arken in Dordrecht als in Gouda. Pikant toeval is wel dat ons land als eerste wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel ten gevolge van de moderne versie van de Zondvloed: Global Heating. De mensheid was voor onze jaartelling helemaal niet in staat om de aarde irreversibel aan te tasten. Geen enkele reden dus om van hogerhand in te grijpen. Nu wel: We lijken ten onder te gaan aan onze “zonden”. Wij onderschatten de schadelijke effecten van roken en alcohol, wij houden seks niet bij kinderen weg, wij staan een roofeconomie toe. Het recht van de sterkste prevaleert en de zwakkeren moeten nog verder inleveren op hun kwaliteit van leven. We respecteren de schepping niet en laten onze leefomgeving bevuilen en letterlijk onderkakken. Lester Brown, de Amerikaanse klimaatgoeroe, heeft uitgerekend dat we tot 2020 hebben om deze zelfvernietigende trend om te buigen. De nood is dus hoog. We verkwisten voeding zodat 1 miljard mensen niet genoeg krijgen. We verspillen en vervuilen water zodat de armen hun nieren verwoesten Wij verliezen ons in de waan van de dag terwijl elke dag een vernietigend virus of antibioticum-resistente bacterie zijn sporen over de wereld kan trekken of een grote vulkaanuitbarsting de hemel en de wereldeconomie kan verduisteren.

Vraag 1: Hoe kan het dat de zondvloed in de tijd dat de mens nog bij lange na niet in staat was om de wereld ingrijpend te veranderen, toch al voorkwam in bijna alle religies?

Vraag 2: Zouden al die geschriften niet naar het verleden maar naar ons huidige heden hebben gerefereerd?

Als de nood dan zo hoog is, is de redding dan ook nabij? Ook hier zijn er veel bronnen die naar deze tijd wijzen. Van de Dag des Oordeels (bijvoorbeeld laatst op 21 mei 2011), het einde van de Maiakalender (21 december 2012) tot het aanbreken van het tijdperk van de Waterman. Veel religies kennen de belofte van het verlossen van het lijden, de verlichting. Het Christendom kent zijn redder al in de vorm van Jezus. Het hindoeïsme in Vishnu. Er mogen echter toch wel grote vraagtekens bij het resultaat van een Jezus van 2000 jaar geleden worden gezet. Wat is er van zijn beloftes waargemaakt? Hij zou de wereld verlossen van de zonde en van de onwetendheid. Zonden, neem het alcohol- en rookgedoogbeleid en het legale roofbankieren in Nederland. Te veel zonden om op te noemen. De onwetendheid verdwijnt in onze tijd wel in rap tempo, maar is ongelijk verdeeld. Wetenschap en communicatie ontwikkelen zich immers razendsnel. Tsunami's kunnen we steeds beter voorspellen en huizen zijn steeds beter bestand tegen natuurgeweld. Ziektes worden teruggedrongen. We zouden nu al kunnen weten hoe we vrijwel alle problemen in de wereld zouden moeten oplossen, maar om een of andere reden doen we het niet, werken we niet samen, verbinden we ons niet.

 

Vraag 3: Heeft Jezus wel 2000 jaar geleden geleefd of zou hij nu als een soort superman just on time met zijn glanzende visie moeten neerdalen?

Enig direct bewijs dat hij 2000 jaar geleden fysiek heeft geleefd ontbreekt. De eerste vrouwelijke voorgangster Anne Zernike stelde vrijzinnig dat overigens al 100 jaar geleden vast. Paulus leek de eerste bron, die Jezus en de verlossing noemt, Dat was 19 jaar na de dood van de zogenaamde historische Jezus (het Thomasevangelie volgens Quispel grijpt overigens nog iets eerder terug). Uit Paulus opgetekende gedachten blijkt uit niets dat Paulus deze informatie daadwerkelijk gehoord had. Alles wijst er alles op dat het een beleving in hem zelf was. De 4 evangeliën werden pas 40 jaar na de dood van “Jezus” opgetekend. De draconische reactie van Herodes om de eerstgeboren zonen te laten doden is nooit historisch bevestigd. Herodes was immers al 4 jaar voor de vooronderstelde geboorte van Christus dood. Geschiedvervalsing is van alle tijde en misschien was de uitgevaardigde kindermoord van Herodes alleen bedoeld om de joden in een kwaad daglicht te zetten? Lees Umberto Eco's "De Joodse Begraafplaats van Praag" maar.

Is het ook aannemelijk dat de fantastische wonderen van Jezus tot 40 jaar na zijn dood stil konden zijn gebleven? En waren deze wonderen en fysieke wederopstanding misschien alleen bedachte “special effects” om de boodschap nog krachtiger te maken, die overigens deels van de heidense Mithras en Dionysus viering geleend was.

Huizen hoog overeind blijft staan dat er in die tijd een glanzende belofte op een betere wereld in de mensheid werd geplant waardoor 300 jaar later het Romeinse keizerrijk christelijk werd en de apostel Thomas naar India vertrok om het christendom in Kerala te stichten.kon

Vraag 4 Hoe is het mogelijk dat er zonder hoger bewustzijn of een goddelijke entiteit 2000 jaar geleden een soort synchrone massapsychose optrad met een bijzonder heldere betoverende belofte. Deze belofte veroverde de wereld maar kon pas in de toekomst gerealiseerd worden?

Die boodschap was overigens ook niet uniek voor het christendom

De Wonderen

Net zoals met de Ark is er wat aan de hand met de historische context van de wonderen. van Jezus. Het ontstaan van het heelal en de evolutie van het leven en bewustzijn is op zich het grootste meest onvoorstelbare wonder. Terug naar de wonderen van Jezus. Ik heb aannemelijk proberen te maken dat een spirituele Jezus 2000 jaar geleden de belofte van de verlossing heeft geplant maar dat de verlossing van de zonden en de onwetendheid pas nu gerealiseerd kan worden. De Zondvloed lijkt er ook nu pas aan te komen. Het universum zit onvoorstelbaar logisch in elkaar. Is het voor te stellen dat een goddelijke entiteit zijn eigen logica zou schenden voor een paar (soms goedkope) wonderen/special effects.

Ik heb de bekende wonderen uit de kinderbijbel “De Bijbel voor Jou” van Mulder-van Haeringen genomen en ga nu in een experiment toetsen of ze fysiek en logisch nu wel mogelijk zijn.

1) De Bruiloft van Kana (water in wijn veranderen)

Absoluut water in wijn veranderen is onmogelijk. De vinologie is nu wel zo ver dat je een synthetische wijn kan maken. Water of thee met een smaakje is nu een hele industrie.

2) De wonderbaarlijke visvangst: Sonardetectie van visscholen.

3) Wonderbaarlijke genezingen

Melaatsheid: antibiotica;

De doden tot leven wekken: reanimatie;

De lammen laten lopen: Fysiotherapie, neurochirurgie, psychologie, revalidatie-artsen, orthopedie.

De blinden laten zien: Staaroperaties, ooglaserbehandeling, brillen

4) De storm op het meer van Tiberias

Niet een van de meest sympathieke wonderen. Nu met voorkennis www.buien radar.nl, neem ook zonsverduisteringen, is de voorspelling binnen ieders handbereik, die kan googlen Onze vrienden in Laguna Beach overkwam een vergelijkbaar wonder tijdens de branden daar in 1993. De vuurstorm kwam tot 2 blokken van hun huis toen de wind plotseling ging liggen. Wij hadden natuurlijk gebeden voor een goede afloop.

5) De wonderbaarlijke brood en visvermenigvuldiging

Dit wonder heeft vooral een symbolische betekenis. Als je alles deelt, is er genoeg voor iedereen en is de honger in de wereld opgelost. Daarnaast zijn er nu legio manieren hoe je laagdrempelig genoeg eten en drinken op tafel kan krijgen. Neem het Amerikaanse Pot-luck of Bring Your Own Bottle-concept. Ieder neemt gewoon wat mee of je belt even en je laat wat pizza's met tonijn aanrukken.

6) Lopen op water

Dit lijkt het moeilijkst maar James Bond liep zelfs al over (alligators in) water in de film "Diamonds are forever" en in Nederland kan je het trucje uithalen als het water ijs geworden is.

7) De ark

Dieren kunnen nu wel steeds beter in leven worden gehouden. DNA-technieken brengen de tijd naderbij dat misschien uitgestorven soorten weer tot leven gewekt kunnen worden. Het invriezen van stamcellen, zadencollecties, bevruchte eicellen zijn allemaal moderne varianten van de ark van Noach.

8) Het praten in alle talen in de aanwezigheid van de heilige Geest

Bij de EU wordt er al tijden synchroon vertaald. Google translate kan vrijwel elke tekst ruw omzetten in een andere taal. Spraakherkenning ontwikkelt zich steeds verder.

9) De belofte van een betere wereld, het koninkrijk van de goddelijke entiteit

Het grootste wonder van een Jezus of profeet is het perspectief op een betere wereld, die binnen handbereik komt als je de wereld om je heen respecteert, dat je je realiseert dat je allemaal vanuit een bron komt, vooruitgang in balans met de omgeving. Het bewust worden van de werkelijke zonden, die het paradijs in de weg staan.

De meeste wonderen zijn waren dus helemaal geen wonderen meer en kunnen nu pas plaats vinden.

10) Maria/Sophia

Als Jezus nooit 2000 jaar geleden geleefd heeft, wordt dan nu ook het kleed onder de historische Maria uitgetrokken. Integendeel, Maria kan inderdaad nooit de fysieke moeder van Jezus zijn geweest (zie daar, pakken we ook meteen de Onbevlekte Ontvangenis mee, kan overigens ook via IVF-technieken).

Maria reflecteert wel het vrouwelijke en vormende element van de goddelijke entiteit, die in het verre verleden is weggepoetst. In het oude jodendom werd die verpersoonlijkt als Sophia en vereerd. Gaia werd door Apollo uit Delphi gezet en Abraham zette Sara als reactionair neer. Het oorspronkelijke christendom in de tijd van de gnosis zette de man ook niet op een voetstuk. De rol van de vrouw is door de mannelijke machthebbers in de geschiedenis weggepoetst. Maria is equivalent aan Sophia, de Griekse Hera, de Romeinse Juno, de Egyptische nijlpaardgodin Taweret, de moederleeuwin. Het vrouwelijke is zich immers veel meer bewust van verbinding, het nest en het cyclische, dat zorg voor de omgeving vereist omdat alles weer terugkomt. Dat zijn nu net de kwaliteiten die nodig zijn voor een duurzame leefomgeving. In Maria zit ook mare zee = water verbonden Water is het vormende zorgende element, dat in Chinese tuinen de steen (Yang = man) vorm geeft. Maria (Magdalena) is zowel de vormster als de partner van de man/Jezus. In het tijdperk van de Waterman zit zij toevallig ook al als wederhelft (het Water) verborgen.

De bevalling van de liefde

 

10) En Jezus?

Jezus heeft niet 2000 jaar geleden geleefd, maar zou nu wel kunnen leven. Aan de wonderen van toen zou je hem niet meer kunnen herkennen, misschien wel aan het nieuw leven inblazen van de belofte, die 2000 jaar geleden werd gezaaid. Zijn opstanding zou zijn dienend leiderschap zijn op weg naar een duurzame wereld vol verbinding, waarin universele schoonheid, waarheid, moraal en liefde zichtbaar worden. De hindoestanen verwachten Vishnu ook elk moment. Ze-us blijkt een anagram van Jezus. Boven een schilderij waar een hart wordt geboren na klieving van de schedel van Jezus analoog aan de geboorte van Pallas Athene uit Zeus.Vol verwachting klopt ook ons hart? Zou onze Sinterklaasviering toch de voorloper van de Dag des Oordeels zijn? Wie goed is, krijgt lekkers. Wie stout is de roe? Zijn knecht, zwarte Piet neemt de zonden op zich. Hij handelde immers wel met voorkennis i.t.t. al die onnozele mensenkinderen, die niet het grote geheel konden overzien zolang ze het licht niet hadden gezien. Tegelijkertijd wordt het alias van Zwarte Piet, Pieterbaas knecht en baas, dienend leider. De goddelijke entiteit of het hoger bewustzijn houdt immers van een goede grap, sprak de joker.

De Tovenaar van Oss

Wie is er online

We hebben 335 gasten en geen leden online