Kijken in de Ziel voor Gevorderde Religieuze Leiders. Ook nuttig voor Dick Swaab (of voor Bert Keizer)!

Redemption completed

(Vervolg van startpage Publicaties?Religie

Ik wilde mij toen in de wonderdiscussie van Onno van Schayck mengen. Ik ben namelijk zelf  VU-bioloog, was wetenschapsleider Unilever  en ben vriend van Prof. Ronald Meester (auteur van "Het Pseudoniem van God: een wiskundige over geloof, wetenschap en toeval"). Ik weet dat er  meer dimensies (26  volgens de snaartheorie) tussen hemel en aarde zijn.  Er is dan ook veel minder tegenstelling tussen de wereld van wonderen en de wetenschap dan uit de discussie over het beschreven wonder door Prof. Onno van Schayck bleek. En ik (en Ronald Meester ) wilden ook nog steeds Dick Swaab overtuigen dat er meer is dan ons brein en laatst kwamen daar nog de lastige vragen aan God van Bert Keizer op 27 oktober in 2017 in Arti Legi bij.

Stelling 1) Religie en wetenschap hoeven elkaar niet te bijten.

Neem de laatste stand van de quantumfysica en de mystieke overlevering uit het soefisme: Massa blijkt niet te bestaan en het Higg's boson geeft de elementaire deeltjes alleen een schijnbare massa door wrijving = analoog met de gestolde geesteswereld ( = materiële wereld) uit. het soefisme. De Dao uit China beschrijft voor  de jaartelling al deze leegte van alles en de harmonie van deze materieleegte.

Einstein heeft niet voor niks gevonden dat tijd relatief is. Diverse denkers door de eeuwen heen, neem Augustinus of Ken Wilber, stellen dat eigenlijk alleen het Nu bestaat (aan de toekomst en het verleden kunnen we alleen in het heden/Nu denken). Het mooie is dat schepping altijd in het Nu plaats vindt en een optimalisatieproces is. De evolutietheorie blikt op de optimalisaties terug en beschrijft dat in (relatieve) tijd.  Schepping en evolutie zijn dus twee zijden van één medaille, die over optimalisatie gaat. En waar die optimalisatie toe leidt. De Nieuwe Wereld.

Ik schep nu dit stuk en schepping is niet alleen het domein van "God/Universum" maar van iedereen maar ook dus weer gewoon van God (= immers het universum, omdat iedereen daar deel van uitmaakt).

Het is natuurlijk wel volledig helder dat overgeleverde religieuze verhalen niet letterlijk moeten worden genomen en vaak nog door de eeuwen vervormd zijn. Zelfs Leonardo Dicaprio speelt nu  in de film "the Flood" en net zoals de Zondvloed (= global heating) is het statistisch veel aannemelijker dat Zondvloed en JC eerder nu spelen dan 2000 of meer jaar geleden. Global Heating vertoont opmerkelijke analogie  met de Zondvloed.

Stelling 2) Het bestaan van een hoger bewustzijn dat niet door een fysiek evolutieproces tot stand is gekomen.

Eigenlijk zouden we al voldoende nederig moeten worden bij de realisatie dat we blijkbaar in een virtuele wereld leven waarin massa schijnbaar is en elementaire deeltjes alleen door de wrijving  met het Higg's boson een schijnbare massa krijgen.

a) Bijna-doodervaring: Wat is het evolutionaire voordeel van een hersengebied voor bijna-doodervaringen​? Bijna doden planten zich vrijwel nooit meer voort. Daarnaast beschreef Lola Gillebaard in South Laguna (CA) in 2011 mij haar bijna-doodervaring waarbij ze, kreupel van jongs af aan, de fysieke sensatie had door een schitterend korenveld te rennen. Die ervaring had ze gedurende haar hele leven nooit kunnen opslaan en ervoer ze terwijl ze uittrad terwijl je hersenen op dat moment het bijna opgeven. Stel je voor! Gooi je laptop in bad en je krijgt nog in een flits een fantastische nieuwe powerpoint-presentatie te zien. Zo’n ervaring beschreef Father Angelo mij in Addis Abeba. Hij zag in een flits in Nieuw Mexico de belangrijkste momenten in zijn leven passeren en een plek krijgen. Hij was beschoten bij een overval, was geraakt in zijn been en kreeg ook nog een pistool tegen zijn hoofd gedrukt. Zijn hersenen waren fysiek nog helemaal OK. Er was geen zuurstoftekort zoals bij veel andere bijna-doodervaringen, alleen veel stress.

b) Geheugen, wat we ons bewust kunnen herinneren, bijvoorbeeld geleerd hebben voor een examen of de automatisering van denkprocessen zoals schaken gaat vrij snel achteruit. In de natuur lopen tijdelijk overbodige vaardigheden meestal snel terug.  Hoe verklaar je evolutionair een fotografische geheugen, waarbij het niet alleen om het opslaan van de informatie gaat maar het ook terugvinden? kan het evolutionair dat iemand wel na een hersentrauma of verwonding plotseling kan componeren zoals Oliver Sacks (Musicophilia) beschrijft of met een totaal ander (Schots) accent praat? Ik zie geen evolutionair voordeel van slapende componeer- of accentmodules, die alleen actief worden door een klap op je hoofd, Hoe kan je evolutionair nut hebben van hallucinaties waarbij je minutenlang dingen waarneemt die er niet zijn, gefotoshopt in de bestaande werkelijkheid Waarom zou je in hemelsnaam evolutionair die hersenfunctie ontwikkelen? Beeldverwerking  kost in 3D-films gigantisch veel geheugen capaciteit. Drugs kunnen intense hallucinaties geven. Waar halen je hersenen die evolutionair vandaan, mede gezien de enorme informatiedichtheid terwijl je eigen visuele bewuste geheugen maar zeer grof werkt en slechte kwaliteit plaatjes oplevert.

c) Geesteszieken. Als manisch-depressief alleen maar ongunstig zou zijn zou het niet zoveel voorkomen. Blijkbaar wint de samenleving over de eeuwen met mensen die via “goddelijke” inspiratie, een zeer efficiënte “ingegeven” vorm van informatieoverdracht op grote dingen komen. Getalenteerde musici delen genen met schizofrenen, die een of meer ook ander bewustzijn ervaren.

Is het niet veel waarschijnlijker dat de hersenen een interface met een hoger/collectief bewustzijn zijn, dat uit veel meer informatie kan putten? En biedt dit naast dat de werkelijkheid eigenlijk al virtueel is, meer mogelijkheden voor wonderen en synchroniciteit/het toeval?

Om alleen al een paar “toevalligheden” te noemen uit mijn omgeving:

Mijn grootvader schreef 2 afscheidsbrieven en stierf op zijn 61ste bij het posten bij de brievenbus.

Mijn grootmoeder kondigde haar dood aan en stierf op de bewuste dag aan een onverwachte hersenbloeding.

Mijn intuïtieve zus is ooit getest bij het toenmalige Tenhaeff- nu Parapsychologische Instituut in Utrecht en scoorde significant op paranormale gaven.

Mijn vader, nuchtere bankdirecteur, droomde synchroon in Algerije dat hij bij een zus in de Achterhoek logeerde en dat zijn zwager overleed aan een hart-infact. De volgende dag werd hem door zijn schoonzus verteld dat zijn zwager In Nederland inderdaad die nacht was overleden.

Ik schilderde bijvoorbeeld onderbewust zonder het te weten de overgang van leven naar dood. Voor mij ging het om verandering. Ik “voelde” twee weken daarna dat ik het schilderij aan de 2e vrouw van mijn vader "moest" geven. Zij (terminaal long kanker) kreeg het achteraf 1.5 dag voor haar dood waarbij haar bezoekende neef en later ook mijn moeder in het schilderij direct hun eigen bijna doodervaring herkende.

Tussen Leven en Dood

 

 

 

 

 

 

 

Vraag voor de aandachtige lezer?

Het religieuze “Verlos ons van de zonde” ? Zou de clue  nu niet gewoon heel down to earth om verlos ons van roken c.q. overmatig alcoholgebruik, de bank(rovers), milieuvervuiling,  etc. slaan?   Deze "ontknoping/verlossing" heb ik in Frankrijk al symbolisch geschilderd. Het eerste stadium, de knoop, is niet door Willem Hesseling gefotografeerd.

redemption

 Redemption

Deze website en mijn schilderijen zijn vooral tot stand gekomen door “ingevingen”. Mijn “Ground Zero” was op 9-11-1964, 911. Daarvoor was ik een vriendelijke onopvallende kleuter. Verschoof door de schedelbasisfractuur mijn interface met een hoger bewustzijn analoog aan Oliver Sacks? Op 21 januari werd ik “manisch” of lucide na een zeer inspirerend gesprek met mijn oude mentor Derrick Kilsby (oud-SEAC-directeur Unilever) in Engeland en een bezoek aan het magische Cambridge op de volgende dag. Deze verschuiving van mijn mentale horizon in 2003 en het venster op de Nieuwe Wereld had ik overigens al jaren daarvoor geschilderd.

 De tovenaar van Oss

Tovenaar van Oss

Wie is er online

We hebben 282 gasten en geen leden online