Logica in Religie (2009)

Verlossing

1.    God versus geen God

Er zijn ongetwijfeld verstokte atheïsten, die God zouden ontkennen zelfs als hij zou bestaan. Ik was op mijn 15e een niet-principiële atheïst en stelde “Als God zou bestaan, zou ik er geen bezwaar tegen hebben." Iedereen zal toch moeten toegeven dat het ontstaan van het heelal uit het Niets onmogelijk is zonder hulp van de Grootste Illusionist”, God dus, aller tijden.
 
Er zijn ook duidelijke hints in de spirituele geschriften in de wereld. Daar staat voorkennis in, ook impliciete, dat er meer is tussen hemel en aarde,  nu bewezen wetenschappelijke kennis, waar de schrijvers onmogelijk zelf achter konden zijn gekomen.
 
2.0    Wat/wie is God?

Ik voel er veel voor om hier de Mystieke overlevering in de wereld te volgen. Er komt een beeld naar voren. God is onvoorstelbaar. God is Alles (= het heelal/Universum). Alles is EEN (God)..Bij dit beeld maakt iedere mens en alles natuurlijk onderdeel uit van het heelal en dus van God. Dit past ook bij de idee, dat de mens van nature goed is (het Goddelijke zit immers al bij de conceptie in hem). De mens is onderdeel van het heelal en dus God. God kan niet slecht zijn, dus de mens begint goed. Er is nog een variant mogelijk waarbij God het heelal heeft geschapen en er daarvoor al was. Hier voeg je m.i. een onnodige extra complicatie toe, die helemaal niets verheldert of toevoegt.
 
God (= het heelal) heeft zich zelf geschapen met een fascinerende logica tot het kleinste detail. Dat heelal/God gehoorzaamt aan de harde natuurwetten. Daar kom ik later nog bij terug bij de zogenaamde wonderen van de historische (?) figuur Jezus Christus.

2.1 God is Liefde of God straft?

God straft niet.

God is Liefde. God is Alles. Waarom zou hij straffen, als hij in iedereen zit. De overlevering van de boodschap van Jezus of  van Boeddha is helder. Beiden doen nog geen vlieg kwaad. De enige wapens, die gebruikt worden zijn liefde en humor.

Mensen, die net door het toeval een aardbeving en tsunami, worden getroffen of onze vroegere werkster, die haar zoon van 12 verloor met een tractorongeluk, zullen hun lot ook mogelijk als een straf ervaren. Deze “straf” heeft wel een hoger doel. Het stimuleert de mensheid veiligheidsmaatregelen te nemen, waardoor niet onnodig veel mensen  bij volgende aardbevingen omkomen en kinderen niet onder een kantelende tractor komen. Als men het nalaat (= Zonde) maatregelen tegen reële risico’s te nemen, wordt de mensheid door het toeval van tijd tot tijd  “gestraft”. Aardbevingen zijn herstelprocessen voor de aarde en zijn onvermijdbaar. Aard(gas)bevingen in Groningen hebben helaas geen natuurlijke oorzaak. Tegen de consequenties, van neem een vernietigende tsunami kan onze groeiende wetendheid (invoering van een alarmeringssysteem voor tsunami’s) ons beschermen. Dieren leken soms al door een hoger(?) bewustzijn gewaarschuwd te worden voor tsunami’s. De mens is gelukkig nu vrijwel voldoende wetend/ontwikkeld om alle basisvoorzieningen voor een veilig leven op aarde te treffen, waarbij de impact van natuurkrachten, ongelukken en ziekte beperkt kan worden. Helaas worden de juiste prioriteiten nog niet altijd gesteld en zijn er  nog regelmatig onnodig veel doden bij een aardbeving door grove nalatigheid, neem Italië.
 
3 Schepping versus Evolutie
 
Schepping = Evolutie. Dit lijkt een paradox, maar hangt af van het perspectief dat men neemt.

Er is geen verleden of toekomst. Er is alleen een Nu (bron: Augustinus, Ken Wilber). Herinneringen aan het verleden en gedachten over de toekomst bestaan alleen in het Nu. Het verleden en de toekomst bestaan alleen bij gratie van onze gedachten in het Nu. Dieren leven veel meer in het  Nu. Voor de Big Bang of Schepping was er geen tijd, waarom zou die daarna wel plotseling zijn ontstaan. Tijd biedt voor ons ordening in ons hoofd. De Schepping vond 14 miljard jaar geleden, 4000 voor Christus voor de religieuzen, etc. nu, vindt plaats in het Nu en is een voortdurend proces van verdere aanpassing en optimalisatie. De Evolutie beschrijft dit optimalisatieproces van de Big Bang tot nu. De Schepping vindt vandaag plaats en als we wakker worden, morgen. God of verbinding met het Universum  vind je door in het Nu te leven.
 
4 Religieuze werken bieden niet de absolute waarheid
 
De Bijbel, Koran, Torah, of andere geschriften moeten niet altijd letterlijk worden genomen. God of onze Unitieve Bewustzijn heeft via spirituele overlevering in geschriften de mensheid richting willen geven of beschermen. Mohammed kreeg de Koran tot zich via wat nu door de moderne psychiatrie tegenwoordig een manische psychose zou worden genoemd. De historische Jezus Christus zou mogelijk suïcidaal genoemd worden en Boeddha ietwat lethargisch. In deze heilige geschriften staan in detail leefregels, die nooit spontaan met de toenmalige stand van wetenschap en middelen van onderzoek zelf bedacht of empirisch ontdekt konden zijn. Een paar voorbeelden: 
 
a. Men blijft joods alleen als je moeder joods is. 23% van de genen voor intelligentie    liggen op het X-chromosoom. Een slimme jood zorgde er dan wel voor met een intelligente jodin te trouwen. Joden hadden via dit selectiemechanisme een enorm voordeel  t.o.v. omliggende volkeren.
b.  Een maal in de week vis: Omega-vetzuren: Goed tegen hart en vaatziekten, ADHD.
c.  Sluiers: Geen huidkanker, minder geboortedefecten (foliumzuurafbraak), hoge mannelijke vruchtbaarheid

God = het heelal houdt zich natuurlijk aan de natuurwetten. De toenmalige Zondvloed is fysisch onmogelijk. Er is niet voldoende massa en water op aarde om de aarde 5 km ( = ongeveer hoogte van de berg Ararat) onder water te zetten . De Zondvloed in de Bijbel is wel een waarschuwing voor ons wat nu dreigt en in de vrijwel directe toekomst. De financiële crises, onze overconsumptie, ongezonde levensstijl en verspilling zullen indien we niet binnen 10 jaar het roer volledig omgooien leiden tot het equivalent van de zondvloed: Global Heating en het opblazen van de gezondheidszorg.
 
5    Jezus Christus: Historische figuur of spirituele belofte?

Jezus Christus is niet om 4 voor Christus geboren zoals tegenwoordig gedacht wordt. Dat is gewoon een praktische truc geweest om het Evangelie historisch kloppend te maken omdat Herodes al 4 voor Christus stierf en hij dus nooit de dood van de eerstgeborenen had kunnen bevelen in het jaar 0. Er is overigens geen enkel historisch bewijs dat Herodes  4 voor Christus zo iets ingrijpends heeft afgekondigd en hij zal eerder te zwak en ziek  in zijn laatste maanden zijn geweest om zich over Jezus druk te maken. Jezus stamboom is verzonnen volgens de Jezuskenner Paul Verhoeven. Ook uit Paulus brieven, de meest directe bron,  is niet op te maken of Jezus fysiek of alleen binnen personen is herrezen (analoog aan het hedendaagse Licht zien).

Jezus was geniaal, heeft bij zijn geboorte al drie wijzen op bezoek en gedraagt zich verder zijn gehele jeugd onopvallend totdat hij wat wonderen zou gaan doen, die tegen elke logica van God en het heelal indruisen. De onbevlekte ontvangenis (hedendaagse IVF??). Het equivalent van de wonderbaarlijke brood en wijnvermenigvuldiging bij een spontane borrel zou bijvoorbeeld Domino’s Pizza of de thuisbezorging van AH (www.Albert.nl) zijn. Fysisch kon Jezus onmogelijk over water lopen tenzij het bevroren was. James Bond liep overigens over alligators. De huidige medische wetenschap kan zo langzamerhand al Jezus’ en nog meer  wonderen verrichten. Reanimatie is binnen het bereik van iedereen met EHBO of defibrillatieapparatuur. Mijn zus (revalidatiearts) heeft de lammen laten lopen en zelfs Jomanda kan geen kankerpatiënten genezen. De Heilige Geest werkt voortaan bij de EU of de VN en verzorgt het simultaan vertalen. Blinden en slechtzienden kunnen zien met oogoperaties of laserbehandelingen. De wonderbaarlijke visvangst is nu gewone sonardetectie van scholen vis geworden. Opstaan uit de dood kan door reanimatie of het aanslaan van een antibioticabehandeling..

6. Het Hiernamaals of Hemel en Hel op Aarde
 
De Hel bestaat alleen op aarde en zou juist voorkomen moeten zien te worden. Vroeger werd de Hel in het Hiernamaals gebruikt als dreigement om onopgeleide onwetende mensen op het “rechte” pad te houden. De hel zou echter nog in het aardse leven komen.


1)      Geen sex voor het huwelijk: Voorkomen van geslachtsziekten en latere

          onvruchtbaarheid, geen veilig omgeving voor een onwettig kind.
2)      Geen varkensvlees: Geen dood door een  parasiet, varkensvlees was beperkt houdbaar
3)      Geen sluiers: Foliumzuur afbraak en kinderen met open ruggetjes, huidkanker

Onderdeel van de Verlossing is juist dat de hel op aarde vermeden moet worden door bewust stapjes in de richting van de Hemel of het Paradijs op aarde te zetten. Verlichting kan men al tijdens zijn leven op Aarde bereiken. Leven wordt onvoorstelbaar duidelijker en simpeler als men de verlichte staat of het eenheidsbewustzijn bereikt, waarbij men het eenheidsbewustzijn/zijn intuïtie als kompas kan gebruiken.
 
Er is vermoedelijk wel een Hiernamaals en reïncarnatie maar dat is niet het doel van het aardse leven. Dat is om een Paradijs in het Nu te realiseren  In de Bijbel wordt ook het Koninkrijk der Heere op aarde aangekondigd: de terugkeer van het Paradijs. Het eerste Paradijs heeft overigens nooit bestaan.  De Verlossing kan ook figuurlijk worden opgevat, de verlossing van de wurggreep van de slang (onze onbewuste zonden). Lees ook het verhaal in de Schilderijensectie
 
 
7 Zonde en onwetendheid en Verlossing

Mensen zijn veelal onnozel en hebben een balk in hun ogen onwetend voor hun eigen zondes, waar zij of hun nageslacht later de tol voor moeten betalen. Triviale dingen weten zij wel maar dat het een zonde is om je kinderen te laat naar bed te laten gaan (later verhoogde kans op diabetes), te vroeg aan de drank (hersenbeschadiging, minder goede opleiding) laat gaan, te veel frisdrank laat drinken (diabetes, obesitas, cariës, osteoporose, gedragsstoornissen).  Wie weten dat overigens en zeker niet de zwakkeren in de samenleving. We geven nu al 13,3% van ons BNP uit aan gezondheidszorg, het aantal diabetici lijkt in 10 jaar te gaan verdubbelen. Moet straks iedereen 2 dagen in de week werken om de kosten voor de gezondheidszorg te betalen, terwijl met betere preventie ieder nu al een vrije middag had kunnen krijgen
 
Kinderen behoren tot de zwakkeren in de samenleving. Waarom is de zonde Geldzucht een sterkere kracht, die, de jeugd, onze toekomst vernietigd? Waarom is er  geen alcoholverbod beneden de 21? Waarom zijn er frisdrank- en snackautomaten op school? Waarom kunnen kinderen hun gehoor beschadigen in disco’s en door MP3-spelers? Waarom worden ze via hun mobieltjes of op Internet van hun zakgeld  “beroofd”? 
 
Menig burger kiest voor zijn eigen portemonnee. Het CDA en de VVD kiezen  voor het behoud van de onrechtvaardige hypotheekrente-aftrek. Het wordt verzwegen  dat er wel veel geld voor behoud van de aftrek is maar geen geld is om een waardig einde in onze zorgcentra te vinden. Als men kiest voor het zwaard (neem de Joint Strike Fighter (Christen Unie, CDA)), kiest men toch vooral er voor om Afghaanse bruidsstoeten en burgers op afstand te kunnen raken. Dat had overigens ook met een eenvoudig gevechtstoestel gekund. De mens moet van zijn onwetendheid verlost worden, en in zijn handelen meenemen of hij het Paradijs of de Hel een stap dichterbij brengt op aarde.
 
De grootste problemen in de wereld hebben we met een sterk religieuze natie, de VS, die de boodschap van Christus tot voor kort totaal naast zich neerlegde.  Obama zal het wellicht beter gaan doen. De politici in de V.S. moesten daar steeds weer nieuwe doelwitten vinden om werkgelegenheid in de wapenindustrie in hun eigen kiesdistrict te houden. Rumsfeld, ten tijdevan Bush, bijvoorbeeld, was zeer gefrustreerd dat Al Qaida uit Afghanistan en niet uit Irak kwam, daar waren te weinig doelwitten voor hun bommen.  Ik heb ooit een verhaal van een Indiaanse professor gezien. Hij zei dat het jaarbudget van de oorlog in Irak groter was dan in 200 jaar was uitgegeven door het bureau voor Indianenzaken. De VS zouden zich eerst moeten focussen op het uit de weg ruimen van hun eigen interne problemen. Corrumperende macht en jacht op geld zijn hier de hoofdzondes, die het paradijs in de weg staan. Trump lijkt de Anti-Christ en actie is reactie. Het is tijd om op te staan!
 
De problemen in Afrika zouden zo over zijn als het Westen en het Oosten op zouden houden het te zien als een gebied om wapens af te zetten (China levert ook de auto’s voor Mugabe’s doodseskaders), of om goedkoop aan grondstoffen te komen. Over zonde gesproken, is het leven van een Afrikaan, Palestijn of Afghaan minder waard dan een Amerikaan of Israëliër. Israël is weer op de vingers getikt omdat ze bij de strijd op Gaza willens en wetens op VN-gebouwen hebben geschoten, waar burgers toevlucht in hadden gezocht. Hun standaard excuus dat Hamas in die gebouwen zat is weerlegd. Ieder leven is gelijk en hoort gerespecteerd te worden.
 
Zolang bijvoorbeeld Amerika en Israël geen enkel respect voor de Schepping vertonen, gij zult niet (onnodig) en zeker geen vrouwen en kinderen doden, verschaffen zij een voedingsbodem voor haat en fundamentalisme en blijft er op veel plekken een hel op Aarde. Als Amerika nu aan de Taliban hulp zou bieden om wat anders dan opium en heroïne te verbouwen en met een startmodel zou komen, waarbij bevolkingsgroeperingen weer zouden samenleven, dan zouden de scherpe kantjes er heel snel af zijn. Welvaart, opleiding, informatie,  zijn heel afdoende medicijnen/wapens  tegenover achtergebleven religies. De angst voor de Taliban is niet terecht. De Taliban loopt alleen een paar jaar achter op ons. Bij ons moesten vrouwen vroeger ook hun baan opgeven als ze zwanger waren. Een eeuw geleden had je ook bij ons christelijke islamitische badpakken. Nog verder terug werden vrouwen als heks verbrand. Meisjes werden bij de christenen vroeger meestal ook uitgehuwelijkt. Adellijke huwelijken waren veelal verstandshuwelijken. In Frankrijk mocht in 1975 een echtgenoot zijn overspelige vrouw nog doodschieten. Wrede straffen zoals het radbraken of de doodstraf na 28 jaar opsluiting zijn de christenen ook niet vreemd. 911 had een enorme impact terwijl kleinere en grotere genocide in het Westen ongestraft blijven (sigarettenindustrie, Nederlands eigen Ragawede). Goed onderwijs, een groeiende welvaart, stabiliteit haalt de scherpe kantjes van fundamentalisme en geeft ruimte voor de liefde, de drijvende kracht van het universum.
 
De Bijbel of Koran kunnen onmogelijk up-to-date zijn. De meeste wonderen behalve de Schepping kunnen we met de kennis van nu wel verklaren. Als Jezus vandaag zou opstaan, zou hij niet op een ezel maar op een fiets zijn intocht maken. De lichteffecten bij een musical zoals Josef en de Technicolor Droomjas zouden 2000 jaar geleden een verpletterende indruk hebben gemaakt. De Schepping is een logisch wonder. Als je in het verleden blijft steken en je aan verouderde kennis vastklampt, neem Galileo en de kerk vroeger, hadden we nooit de technologische vooruitgang kunnen maken die een einde maakt aan onze onwetendheid, waardoor we nu wel het Paradijs op aarde kunnen krijgen. Als we doorblijven gaan met dat geweld en wapens de enige manier zijn om de islam te bestrijden en de onrechtvaardige verdeling van rijkdom op aarde in stand te houden, dan zal het nog wat langer duren. De aarde zal een stuk onaangenamer worden voor onze kleinkinderen (en misschien ook al voor ons zelf omdat onze zorg niet meer betaalbaar is) als we niets doen aan onze dagelijkse zondes zoals de overconsumptie, milieuvervuiling en andere gemakzuchtige leefgewoontes.
 
Als we tot inkeer komen is het paradijs heel dichtbij en kan ook Global heating of de Zondvloed binnen tien jaar gekeerd worden.
 
Een groot aantal oplossingen staat al op mijn website (www.tersteegmc.nl), bijvoorbeeld:
 
-          Een vernieuwde duurzame economische aanpak maakt een einde aan de kredietcrisis en speculatie.
-          Milieuvriendelijk autorijden zonder ongelukken door invoer van sensortechnologie
-          Naast de BTW ook een TLW (Toegevoegde Letsel Waarde) voor ongezonde producten, zodat de rekening van ziekmakende producten niet meer bij de        maatschappij komt te liggen.
-         Einde aan de klassenjustitie, die witte boordencriminaliteit beschermt.
Etc.

Wie is er online

We hebben 284 gasten en geen leden online