rap

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het recht van de sterkste

Mijn verbazing is de laatste jaren toegenomen  over het functioneren van justitie en de overheid. Vorig jaar  stelde de rechter nog dat de genocide in Ragawede en Indonesië verjaard was. Slechts 150000 Indonesische doden en geen Nederlandse oorlogsmisdadiger werd er meer voor een Indonesië tribunaal gesleept. Nederland heeft net zoals Turkije zijn eigen Indonesische leugen.

Nederlanders echter, die het falen van de overheid en bedrijfsleven aan de orde stellen werden nog steeds genadeloos vervolgd. Neem Ad Bos, de klokkenluider. Het Pluk-ze team van de overheid zorgde er eerst ook voor dat klokkenluiders normaliter volledig berooid werden achtergelaten of een rechtvaardige schadeloosstelling en eerherstel, neem de weduwe Spijkers, werden eindeloos getraineerd.Wat een verschil met de AH-topman van der Hoeven, die een fooi als boete krijgt en zelfs geen voorwaardelijke straf, terwijl hij voor miljarden (kleine) beleggers heeft geplukt met valse informatie en fraude.  Zijn boete van 1 maand zakgeld steekt schril af tegen de 3 maanden, die een kind van oom agent krijgt als ze veilig aan de binnenkant met een defecte voorlamp fietst. En AH ziet jeugdige alcoholgebruikers vooral als geldbron. Het landelijk management blokkeerde zelfs een initiatief voor een verbod op verkoop beneden de 18 in Katwijk. Boonstra van Philips had geen aandelenverdubbelaar maar mocht wel zelf aan de knoppen zitten van zijn pensioenverdubbelaar. Rijkman Groenink zag zijn jarenlang dubieus functioneren met een vorstelijke overnamebonus beloond. Waar blijft het 100% belastingtarief voor deze roofridders of was onze minister Bos de alternatieve versie van Robin Hood, geef aan de rijken (de banken) en roof van de armen.

Een pedofiele rechter uit Maastricht was publiekelijk al genoeg gestraft. Wat is justitie mild als het om de eigen vriendjes aan het hockeyveld of golfbaan gaat. De gemeente Laren (NH) fraudeert met bouwvergunningen en het OM (van Straelen) in Amsterdam was in staat om deze fraude en een poging tot zware mishandeling van een 80-jarige (uitlokken van een dodelijke beroerte) met de mantel der liefde te bedekken.

En justitie vervolgt ook niet de dodelijke nalatigheid van de overheid waardoor mensen onnodig sterven in ziekentehuizen door verkeerd medicijngebruik (een Centraal medicijnen dossier kan in een week geregeld zijn), de uithongering in zorgcentra, de onnodige verkeersdoden (weer vooral ouderen en kinderen) - voer snelheidsbegrenzing en sensoren in -, het toelaten van snack en frisdrankverkoop bij scholen en in wijken van laag opgeleiden (obesitas: doodsoorzaak nr 1), het nog steeds laten promoten van alcohol (met hulp van onze prins Pils). De farmaceutische industrie gaat nog steeds vrij uit in het omkopen van hoogleraren om kinderen aan onnodige anti-psychotica en anti-depressiva te helpen. Ondernemers krijgen wel direct een boete als ze een dag te laat zijn met BTW-afdracht en voetgangers zijn hun leven op zebra’s niet zeker.

In een verpleegtehuis mag je bij een stervende demente (die je al lang had willen euthanaseren) geen kaarsje of wierook ontsteken. Donner mocht wel asielzoekers in brandgevaarlijke cellen opsluiten (nooit gedacht aan rookdetectoren of infraroodsensoren) en ging even de luwte in toen er een paar asielzoekers cremeerden zodat hij in de volgende ronde weer mee mocht regeren.

De casino's maken vooral winst met het witwassen van geld. Veel buitenlanders worden daar gesignaleerd met dikke bundels geld. Laten we toch alleen de criminelen met echt geld spelen? Of willen we gokverslaving stimuleren? De Postcodeloterij mag van justitie door gaan met zijn buurtterreur om geld te verdienen over de ruggen van vooral de lager opgeleiden en ouderen. De Nederlandse rechter speelt graag eigen rechter en lapt uitspraken van het Europees Hof, mensenrechten, Vreemdelingenrecht, Recht van het Kind aan zijn laars. Verdachten mogen nog steeds verhoord worden zonder advocaat. Lichte marteling was toegestaan in Uruzgan. Wij leveren een filmer van Irakeze verzetsdaden (Wesam al D.) uit aan een natie, die martelt en eigen oorlogsmisdadigers vrij uit laat gaan. Niet criminele kinderen met gedragsproblemen kunnen meer dan een jaar in een jeugdgevangenis worden opgesloten omdat er geen plaats in de opvang is. Wij zijn kampioenen in opportunisme. Drugshandel wordt wel vervolgd, maar niet de veel dodelijkere sigaretten- en drankindustrie. Wij gedogen dat wij giftig chemisch afval goedkoop in de 3e wereld dumpen, wij blij en zij zitten met de rottigheid.

Kortom, we zijn Trots op ons Nederlands rechtssysteem en denken zelfgenoegzaam dat het bij ons nog altijd beter is dan in het buitenland. Een kinderhand is snel gevuld. Waar blijft de eerlijke Bromsnor om de overheid te arresteren?